เราจะตรวจมะเร็งยังไงดี

มีคนถามว่า เป็นมะเร็งแล้วต้องตรวจอะไรบ้าง

CT, MRI, PET scan

ค่ามะเร็งต่างๆ มีศัพย์มากมาย

ทำให้สับสนไม่รู้จะตรวจอะไรบ้าง

ตรวจครบหรือยัง LIVE “เราควรตรวจมะเร็งยังไงดี”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *