LIVE 5 ข้อควรรู้ ดูแลตัวเองยังไงเมื่อเป็นมะเร็ง

LIVE “5 ข้อควรรู้ ดูแลตัวเองยังไงเมื่อเป็นมะเร็ง”

  1. รักษาน้ำหนักให้ดี
  2. อย่าปล่อยให้ท้องผูก
  3. ออกกำลังกายเท่าที่ไหว
  4. พักผ่อนให้เพียงพอ
  5. รักษาจิตใจให้ดี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *